Điều kiện hưởng ưu đãi giáo dục với con nuôi của người có công

.

Điều kiện hưởng ưu đãi giáo dục với con nuôi của người có công - Ảnh 1

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định: “Thân nhân người có công là cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi). Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ”. Do vậy, con nuôi hợp pháp của người có công được hưởng các chế độ ưu đãi như đối với con đẻ.

Điều 14 Luật Nuôi con nuôi quy định người nhận nuôi con nuôi phải có các điều kiện: “… có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi…”. Khoản 5, Điều 13 Luật này quy định hành vi bị cấm là “Lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước”.

P.V

Nguồn: baodansinh.vn