Thanh Hóa: Mùa khô năm 2017-2018 cất bốc được 33 hài cốt liệt sĩ

.

Thanh Hóa: Mùa khô năm 2017-2018 cất bốc được 33 hài cốt liệt sĩ - Ảnh 1

Lễ tiếp nhận, an táng hài cốt liệt sĩ tại NTLS Quốc tế Đồng Tâm ngày 4/5/2018

 

Theo đó, mùa khô năm 2017-2018, trên cơ sở kết quả khảo sát, nắm thông tin về mộ liệt sĩ, Đội quy tập mộ liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa đã tìm kiếm, cất bốc được 23 hài cốt liệt sĩ ở Lào đưa về nước an táng trong đó có 1 mộ tập thể gồm 4 liệt sĩ, đạt 115% chỉ tiêu so với kế hoạch.

Ở trong nước đội quy tập đã cất bốc được 10 hài cốt liệt sĩ, đạt 200% chỉ tiêu so với kế hoạch, trong đó tổ chức bàn giao 1 hài cốt liệt sĩ có đầy đủ thông tin cho thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam).

Theo kế hoạch, mùa khô 2018-2019, Ban chỉ đạo đặt mục tiêu quy tập được từ 15 – 18 mộ liệt sĩ. Để hoàn thành chỉ tiêu, tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm tham mưu cửa cơ quan thường trực, sự phối hợp giữa các ngành có liên quan; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thực hiện nhiệm vụ… Qua đó, đưa ra các giải pháp cụ thể, giải pháp mới để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2018-2019 đạt kế hoạch đề ra.

MỘC MIÊN

Nguồn: baodansinh.vn