Phí chia sẻ giao dịch rút tiền ATM đề xuất tăng lên 8.800 đồng

.

 

Các tổ chức chỉ phát hành thẻ mà không đầu tư máy có thể phải trả phí 8.800 đồng (đã gồm VAT) thay vì mức 2.200 đồng như hiện nay. Biểu phí mới này được áp dụng từ ngày 1/8/2018. Trong khi đó, với những đơn vị phát hành thẻ có máy ATM, mức phí vẫn giữ nguyên như hiện tại.

Phí chia sẻ giao dịch rút tiền ATM đề xuất tăng lên 8.800 đồng - Ảnh 1Các tổ chức chỉ phát hành thẻ mà không đầu tư máy có thể phải trả phí 8.800 đồng.

 

Lý do của việc điều chỉnh này là nhằm hài hòa giữa tổ chức phát hành và tổ chức thanh toán, tiến tới bù đắp chi phí, tự điều chỉnh và khuyến khích phát triển mạng lưới ATM. Còn hiện nay, cán cân phát hành, thanh toán thẻ trên thị trường đang có xu hướng mất cân đối khi các ngân hàng tập trung vào việc phát hành thẻ mà chưa đầu tư nhiều vào phát triển mạng lưới ATM vì chi phí đầu tư và chi phí vận hành cao.

Đặc biệt, sau khi được Ngân hàng Nhà nước cấp phép, một số công ty tài chính tiêu dùng sẽ được tham gia vào mạng lưới NAPAS nhưng chỉ với vai trò phát hành. Khi đó, các tổ chức thanh toán có mạng lưới ATM sẽ phải chịu thêm gánh nặng phục vụ, gây mất cân bằng giữa phát hành và thanh toán.

Quy định này sẽ áp dụng cho những tổ chức phát hành thẻ nào không có máy ATM, còn nếu có 1 máy ATM sẽ vẫn áp dụng mức phí như hiện tại.

KHÁNH VÂN

Nguồn: baodansinh.vn