Phòng mạch PGS.TS.BS Nguyễn Văn Ân - Trưởng khoa Niệu A, BV Bình Dân

.
AloBacsi có thể chỉ giùm tôi Phòng mạch PGS.TS.BS Nguyễn Văn Ân - Trưởng khoa Niệu A, BV Bình Dân được không. Xin cảm ơn! (Quý, Quận 10)
AloBacsi trả lời:


Chào bạn,

Qua tìm hiểu, AloBacsi được biết: PGS.TS.BS Nguyễn Văn Ân - Trưởng khoa Niệu A, BV Bình Dân chuyên:

Thân ái,
Nguồn: alobacsi.com